ติดต่อเรา

กระเบื้องยาง Uniloft
Tel : 0634546969 0948604400
Line@Uniloft
FB fb.com/Unilofthome
IG : instagram.com/Unilofthome
E-mail : [email protected]

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ที่ตั้งออฟฟิศ
ยูนิลอฟท์
โครงการ ไทยออโต้ โฮมแฟคตอรี่ อาคาร X3
96/133 หมู่ 8 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

Uniloft
Thai Auto Home Factory, Room X3
96/133 Moo8 Naiklongbangplakod Prasamutjedi Samutprakarn 10290

Link แผนที่ Google
goo.gl/sgYGCE

ที่อยู่จดทะเบียน และ หัก ณ ที่จ่าย
บริษัท ทำถูก จำกัด (00008)
96/133 หมู่ 8 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558065078

Tumtook co.,ltd. (00008)
96/133 Moo8 Naiklongbangplakod Prasamutjedi Samutprakarn 10290
Vat ID 0105558065078