บัญชีชำระเงิน
ธนาคาร : กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาถนนประชาอุทิศ
เลขที่บัญชี : 0421906769
ชื่อบัญชี : บริษัท ทำถูก จำกัด

Kasikorn Bank, Prachauthit Branch
Account Name Tumtook co.,ltd.
Saving Account Number 0421906769

ชำระเงินแล้วโปรดแจ้ง
E-mail : [email protected]
Line : @Uniloft

ที่อยู่ในการหัก ณ ที่จ่าย
บริษัท ทำถูก จำกัด (00008)
96/133 หมู่ 8 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558065078

Tumtook co.,ltd.(00008)
96/133 Moo8 Naiklongbangplakod Prasamutjedi Samutprakarn 10290
Vat ID 0105558065078

ติดต่อเกี่ยวกับเอกสาร
Tel : 0634546969 0948604400
E-mail : [email protected]